ประเภททั่วไป 24 - 28 เม.ย. 64, ความสามารถพิเศษ 24 - 27 เม.ย. 64

ประเภททั่วไป : สอบคัดเลือก 22 พ.ค. | ประกาศผลภายใน 24 พ.ค. | รายงานตัวและมอบตัว 29 พ.ค. | ไม่มีที่เรียนยื่นความจำนง 25-27 พ.ค.

ประเภทความสามารถพิเศษ : สอบคัดเลือก 19 พ.ค. | ประกาศผลภายใน 24 พ.ค. | รายงานตัวและมอบตัว 29 พ.ค. | ไม่มีที่เรียนยื่นความจำนง 25-27 พ.ค.เขตพื้นที่บริการ

สมัครประเภท

อัปโหลดรูปนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ที่อยู่ปัจจุบัน

การศึกษา

ประเภทของโรงเรียนเดิม

ข้อมูลผู้ปกครอง-->